Thông tin xã Đambri Bảo Lộc?

Xã Đamb’ri là một xã thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Xã Đamb’ri nằm ở phía bắc của thành phố Bảo Lộc và có một vị trí địa lý đặc trưng như sau:

  • Phía đông giáp với phường Lộc Phát.
  • Phía tây và phía bắc giáp với huyện Bảo Lâm.
  • Phía nam giáp với các phường 1, 2 và Lộc Tiến.

Xã Đamb’ri có tổng diện tích là 32,98 km² và theo thống kê năm 2020, có dân số khoảng 9.690 người, tạo ra mật độ dân số đạt khoảng 244 người trên mỗi km².

Xã Đambri Bảo Lộc
Xã Đambri Bảo Lộc

Lịch sử hình thành xã Đambri Bảo Lộc?

Trước đây, Xã Đambri thuộc về thôn xã Lộc Tân, huyện Bảo Lộc.

Vào ngày 11 tháng 7 năm 1994, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65-CP[1], quyết định thành lập xã Đamb’ri tại thị xã Bảo Lộc, bắt nguồn từ thôn Đamb’ri thuộc xã Lộc Tân.

Xã Đamb’ri có diện tích tự nhiên rộng lớn, lên đến 2.320 hécta và tổng số dân cư là 2.286 người, trước khi trở thành một phần của xã Lộc Tân.

Sau đó, vào ngày 8 tháng 4 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP[4], chính thức đưa thành phố Bảo Lộc vào danh sách các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Lâm Đồng, và xã Đamb’ri trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Bảo Lộc.

Tên đơn vị: UBND Xã ĐamB’ri BẢO LỘC

– Địa chỉ: Thôn 3, xã Đambri – TP. Bảo Lộc

– Điện thoại : 02633.862 062

– Email : ubnddambri@lamdong.gov.vn

xa dambri bao loc

Vị trí và Chức năng

UBND Xã ĐamBri là một cơ quan hành chính Nhà nước địa phương, hoạt động tại cơ sở để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân (HĐND) và Uỷ ban Nhân dân (UBND), Nghị quyết của HĐND cùng cấp, cũng như theo hướng dẫn và chỉ đạo của các cơ quan nhà nước cấp trên. UBND Xã ĐamB’ri hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội trên lãnh thổ của Xã ĐamB’ri.

Nhiệm vụ và Quyền hạn

Trong lĩnh vực kinh tế

a. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đề xuất cho HĐND cùng cấp và UBND huyện để được phê duyệt và thực hiện.

b. Lập dự toán ngân sách nhà nước, dự toán thu chi ngân sách địa phương, và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp Xã. Đồng thời, tổ chức dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương khi cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương để HĐND cùng cấp quyết định và báo cáo cho UBND huyện, cơ quan tài chính của huyện.

c. Thực hiện quản lý ngân sách địa phương, hợp tác với các cơ quan nhà nước cấp trên để quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn, và báo cáo về tình hình ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

d. Đảm bảo quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ đất công.

e. Thu hút, quản lý, và sử dụng nguồn đóng góp từ tổ chức, cá nhân, và cộng đồng dân cư dưới tinh thần dân chủ, tự nguyện, công khai, tuân thủ quy định pháp luật và mục đích cụ thể.

Trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

a. UBND Xã ĐamBri tổ chức và hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch, và đề án nhằm khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ để nâng cao sản xuất. Họ cũng hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, và vật nuôi theo quy hoạch và kế hoạch chung. Đồng thời, UBND Xã ĐamB’ri tổ chức các hoạt động phòng trừ dịch bệnh đối với cây trồng và vật nuôi.

b. UBND Xã ĐamB’ri thực hiện việc xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ và tu bổ, bảo vệ đê điều và rừng. Họ cũng đảm bảo phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên tai và bão lụt. Đồng thời, UBND Xã ĐamB’ri ngăn chặn kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ đê và rừng tại địa bàn.

c. UBND Xã ĐamB’ri quản lý và kiểm tra việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của Pháp luật.

d. UBND Xã ĐamB’ri thúc đẩy khai thác và phát triển các ngành nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển các ngành nghề mới.

Trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải

a. UBND Xã ĐamB’ri tổ chức thực hiện việc xây dựng và tu sửa đường giao thông theo phân cấp.

b. Họ quản lý việc xây dựng và cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở các điểm dân cư nông thôn theo quy định, và kiểm tra cũng như xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

c. UBND Xã ĐamB’ri bảo vệ, kiểm tra, và xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác theo quy định của pháp luật.

d. Họ huy động sự đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư để xây dựng đường giao thông, cầu, và cống tại xã theo quy định của Pháp luật.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, và thể dục thể thao

a. UBND Xã ĐamB’ri thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục địa phương và phối hợp với các trường học để đảm bảo trẻ em được học lớp một đúng độ tuổi. Họ cũng tổ chức các lớp bổ túc văn hoá và lớp xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi học.

b. Họ xây dựng, quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, và trường mầm non tại địa phương, và phối hợp với UBND huyện để quản lý trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

c. UBND Xã ĐamB’ri tổ chức các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hóa gia đình, và vận động nhân dân duy trì vệ sinh và tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh.

d. Họ thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, văn hóa, lễ hội, và bảo vệ cũng như phát huy giá trị của di tích lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh tại địa phương theo quy định của Pháp luật.

e. UBND Xã ĐamB’ri thực hiện các chính sách đối với Thương binh-Liệt sĩ và những người có công.

f. Họ tổ chức các hoạt động từ thiện và nhân đạo, vận động giúp đỡ gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, và tổ chức các hình thức nuôi dưỡng và chăm sóc các đối tượng chính sách xã hội.

g. UBND Xã ĐamB’ri quản lý và bảo vệ tu bổ nghĩa trang liệt sĩ và quy hoạch quản lý nghĩa trang tại xã.

Trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh

a. UBND Xã ĐamB’ri tổ chức tuyên truyền, giáo dục, và xây dựng ý thức quốc phòng toàn dân và làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ của địa phương.

b. Họ thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự, tuyển quân theo kế hoạch, và đăng ký quản lý nhân dân dự bị và dựng viên. Đồng thời, họ huấn luyện và sử dụng lực lượng dân quân tự vệ.

c. UBND Xã ĐamB’ri thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, và an toàn xã hội. Họ cũng xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh và thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, và các hành vi vi phạm pháp luật.

d. Họ quản lý hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, và quản lý đi lại của người nước ngoài.

Trong việc thi hành pháp luật

a. UBND Xã ĐamB’ri tổ chức tuyên truyền và giáo dục về pháp luật, giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong cộng đồng theo quy định.

b. Họ tổ chức tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.

c. UBND Xã ĐamBri tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án và tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý hành chính đối với vi phạm pháp luật.

Điểm Du lịch nổi bật tại xã Đambri Bảo Lộc?

1/ Thác ĐamB’ri Bảo Lộc

Thác Đambri, một điểm đến du lịch tại tỉnh Lâm Đồng, nằm khoảng 18 km về phía Đông Bắc của thành phố Bảo Lộc, đã nổi tiếng với sự hùng vĩ của nó. Điểm dừng chân đầu tiên mà du khách không thể bỏ qua trong hành trình khám phá cao nguyên Lâm Viên chính là ngọn thác này.

Với không gian rộng lớn được bao quanh bởi sắc xanh mát của núi rừng cao nguyên và cảnh quan huyền ảo trong một khu rừng nguyên sinh, bạn sẽ trải qua một cuộc hành trình đáng nhớ trên đoạn đường dốc thoải và đẹp mắt. Để đến được thác, bạn sẽ phải vượt qua từng bậc thang trên con đường dẫn đến nơi đó, con đường này đã được hình thành và duy trì suốt hơn 15 năm.

  • Địa chỉ thác Dambri: Thôn 4, xã Dambri. Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
  • Số điện thoại: Quý khách đi đoàn đông vui lòng gọi số 02633.751.517 báo trước với ban quản lý thác.
  • Thời gian mở cửa : 6:00 – 17:00
  • Giá vé : 250.000 VNĐ/ Người
Thác ĐamB'ri
Thác ĐamB’ri

2/ Tu viện Bát Nhã

Tu viện Bát Nhã Bảo Lộc nằm cách trung tâm thành phố khoảng 17km và có một tuyến đường di chuyển đến đó khá thuận lợi. Nếu bạn xuất phát từ trung tâm thành phố Bảo Lộc, bạn có thể lựa chọn đường đi qua thác Đambri, khoảng cách 17km. Khi đến gần, bạn chỉ cần nhìn về phía bên trái và sẽ dễ dàng nhận biết được tu viện.

Tu viện Bát Nhã Bảo Lộc được xây dựng trên một ngọn đồi cao, tọa lạc ở một vị trí tuyệt đẹp trên cao nguyên Di Linh. Từ đây, bạn có thể tận hưởng tầm nhìn tuyệt đẹp sang đồi chè bên kia. Phía dưới đồi là ba dòng thác nước và suối xanh thơ mộng, tạo nên một bầu không khí bình yên và lãng mạn.

Địa chỉ: Thôn 10, xã Damb’ri, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

tu vien bat nha

3/ Đồi chè Tâm Châu

Đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc là một nơi sản xuất chè nằm trong lòng thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Nơi này nổi tiếng với các thương hiệu chè hàng đầu như Ô Long, Tứ Quý, Thanh Tâm, Kim Xuyên… Đặc điểm của đồi chè là khung cảnh rộng lớn với màu xanh tươi mát, thu hút nhiều du khách từ khắp nơi.

Thông tin chi tiết:

  • Địa chỉ: Đồi chè Tâm Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
  • Giá vé: Miễn phí.
  • Đường đi đến đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc: Từ trung tâm thành phố, bạn có thể đi theo hướng thác Dambri đến ngã 5, sau đó quẹo vào đường có biển chỉ dẫn “Thôn Văn Hóa 4”. Tiếp tục đi thẳng khoảng 900m là bạn sẽ đến được đồi chè Tâm Châu.

doi che tam chau

Bên trên là thông tin tổng quan về Xã Đambri Bảo Lộc và điểm đặc biệt ở Bảo Lộc, Lâm Đồng mà chúng tôi đã giới thiệu trước đây là chỉ một phần nhỏ của những trải nghiệm đáng nhớ mà bạn có thể khám phá tại đây.

Thành phố này không chỉ quyến rũ bởi thiên nhiên tươi đẹp mà còn bởi văn hóa độc đáo, con người thân thiện và ẩm thực đa dạng. Hy vọng rằng những thông tin này đã giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về Bảo Lộc và sẽ là nguồn cảm hứng cho cuộc hành trình của bạn trong tương lai. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời khi khám phá thành phố này!

> Có thể bạn quan tâm: Bản đồ Quy hoạch Bảo Lộc 2023

Nguồn tổng hợp: Groupmoigioi.com – lamdong.gov.vn – wikipedia.org

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *