CHỦ ĐẦU TƯ

Chủ đầu tư dự án Bất động sản là ai? Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức đầu tư sở hữu vốn. Hoặc có thể là người được giao vốn để triển khai đầu tư xây dựng các dự án trong lĩnh vực thiết kế xây dựng và bất động sản.

Là người quản lý vốn và có quyền lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình ở các cấp.

Và để quý khách hiểu rõ hơn về các chủ đầu tư bất động sản tại Việt Nam, dưới đây đội ngũ Groupmoigioi có tổng hợp và đánh giá về các chủ đầu tư trên thị trường hiện nay cho quý khách dễ dàng tham khảo, cũng như quyết định các sản phẩm trước khi đầu tư.