Sơ lược về tỉnh Khánh Hoà

Tỉnh Khánh Hoà gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh, 1 thị xã và 6 huyện: Thành phố Nha Trang, Thành phố Cam Ranh, Thị xã Ninh Hòa, Huyện Vạn Ninh, Huyện Diên Khánh, Huyện Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Sơn, Huyện, Cam Lâm, Huyện đảo Trường Sa.

Bản đồ Quy hoạch Khánh Hòa mới nhất

 • Diện tích tỉnh Khánh Hoà: 5.197 km²
 • Dân số tỉnh Khánh Hoà năm 2019: 1.231.107 người (Mật độ 238 người/km²)Vị trí địa lý Khánh Hòa

Khánh Hòa nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, có vị trí địa lý:

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bài viết sau đây về Bản đồ quy hoạch Khánh Hòa mới nhất 2022, từ khóa tra cứu quy hoạch Khánh Hòa luôn là một trong những thông tin quan trọng nhất khi bạn đi đầu tư bất động sản tại Khánh Hòa. Có không ít trường hợp người đi mua bất động sản do thiếu các thông tin liên quan đến bản đồ quy hoạch mà sau này đã gặp phải những tình huống ói âm.

Đội ngũ Groupmoigioi.com sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức cần thiết về bản đồ quy hoạch là gì? Tầm quan trọng của bản đồ quy hoạch và phân loại bản đồ quy hoạch tại Khánh Hòa nói riêng và toàn Việt Nam nói chung.

Những khái niệm cơ bản về quy hoạch?

Việc nắm rõ một số khái niệm cơ bản về bản đồ quy hoạch tại tỉnh Khánh Hòa sẽ giúp các bạn tránh gặp phải những vấn đề phát sinh không đáng có sau khi mua đầu tư nhà đất tại nơi không rỏ quy hoạch.

Vậy, Quy hoạch là gì?

Nhìn chung, Quy hoạch là sự phân bố, sắp xếp các hoạt động, yếu tố dịch vụ và đời sống trong một khu vực lãnh thổ (quốc gia, vùng, tỉnh, quận) cho một mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian xác định nhằm tận dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài cho thời kỳ xác định.

Còn, Bản đồ quy hoạch là gì?

Bản đồ quy hoạch là một trong những tài liệu bắt buộc của đồ án quy hoạch. Bản đồ quy hoạch là bản đồ được xác lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại hình đất đai tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó.

Tùy theo chức năng và nhiệm vụ của từng đồ án (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) mà các bản đồ được quy định theo tỉ lệ tương ứng.

download sc solutions support tool

————————–DOWNLOAD BẢN ĐỒ QUY HOẠCH KHÁNH HÒA MỚI NHẤT 2030 ————————–

Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch phân bổ và xác định một khu vực đất cho một mục đích cụ thể như quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với những biến đổi tiêu cực của khí hậu, điều kiện kinh tế – xã hội, đồng thời có những thay đổi và định hướng phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của mọi ngành, mọi lĩnh vực trên mọi địa bàn. Việc quy hoạch này được áp dụng cho từng vùng kinh tế trong một thời kỳ xác định và được chia thành các kỳ quy hoạch sử dụng đất cụ thể.

Một số loại bản đồ quy hoạch Khánh Hòa hiện nay

Bản đồ quy hoạch Khánh Hòa không chỉ thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng vị trí đất cụ thể. Ở mỗi vị trí đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, vì thế hiện nay có 5 loại bản đồ quy hoạch cụ thể như sau:

 • Bản đồ địa lý chung.
 • Bản đồ địa hình.
 • Bản đồ chuyên đề
 • Bản đồ điều hướng.
 • Bản đồ quy hoạch địa chính.
 • Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500 được đánh giá là bản đồ quy hoạch chi tiết nhất, mọi công trình trên đất đều được bố trí cụ thể từ hạ tầng kỹ thuật, thiết kế cho đến ranh giới giữa các lô đất.

Về mặt pháp lý, bản đồ quy hoạch 1/500 là cơ sở để xây dựng các dự án đầu tư. Việc triển khai lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án đầu tư xây dựng công trình thường do các công ty đứng ra tổ chức, chi phí lập quy hoạch được bao gồm trong chi phí dự án. Các công việc còn lại liên quan đến quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ do chính quyền địa phương thực hiện để dễ dàng quản lý xây dựng và cấp phép xây dựng sau này.

> Xem thêm: Đất nền là gì? Khái niệm & Kiến Thức

Bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 có nhiệm vụ phân chia, xác định chức năng sử dụng đất và hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung đô thị.

Nội dung của quy hoạch phân khu 1/2000 bao gồm: xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố và đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung; xác định chức năng sử dụng đất cho từng khu vực. Đồng thời quy hoạch 1/2000 cũng nhằm xác định vị trí công trình kỹ thuật và ranh giới trên đất.

Quy hoạch phân khu 1/2000 có vai trò quan trọng bởi nó liên quan tới quyền sử dụng đất nên có giá trị pháp lý cao, nó là bằng chứng để giải quyết vấn đề tranh tụng.

quy hoach 1 20.000

Bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000

Bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 có giá trị xác định các khu vực chức năng, những định hướng mang tính giao thông, phân chia rõ ràng mốc giới, địa giới của các phần đất dành để phát triển hạ tầng như: đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước…

Có thể nói, bản đồ quy hoạch 1/5000 là cơ sở gốc để xác định mục tiêu phát triển, kêu gọi đầu tư cũng như các vấn đề về giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân…

Các ký kiệu đất đai trên bản đồ quy hoạch hiện nay

Theo Điều 10 Luật đất đai năm 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân thành 03 nhóm: Đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Đối với mỗi nhóm đất cụ thể thì thông tin về mục đích sử dụng đất được ghi rõ trong Giấy chứng nhận, bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.

Ký hiệu các loại đất xây dựng hiện nay

 • ONT: Đất ở nông thôn
 • ODT: Đất ở đô thị
 • DVH: kí hiệu của đất dùng để xây dựng cơ sở văn hóa
 • DXH: kí hiệu của đất dùng để xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
 • TSC: kí hiệu của đất dùng để xây dựng trụ sở cơ quan
 • DGD: kí hiệu của đất dùng để xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
 • DKH: kí hiệu của đất dùng để xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
 • DYT: kí hiệu của đất dùng để biểu thị xây dựng cơ sở y tế
 • DNG: kí hiệu của đất dùng để xây dựng cơ sở ngoại giao
 • DTT: kí hiệu của đất dùng để xây dựng cơ sở thể dục thể thao
 • DTS: kí hiệu của đất dùng để xây dựng trụ sở cho tổ chức sự nghiệp
 • DSK: kí hiệu của đất dùng để xây dựng công trình sự nghiệp khác
 • Ký hiệu các loại đất trồng nông nghiệp
 • LUK: kí hiệu cho  đất trồng lúa nước còn lại
 • RSX: kí hiệu cho đất rừng sản xuất
 • NHK: kí hiệu cho đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
 • LUN: kí hiệu cho đất trồng lúa nương
 • NHK: kí hiệu cho đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
 • BHK: kí hiệu cho đất bằng trồng cây hàng năm khác
 • NTS: kí hiệu cho đất nuôi trồng thủy sản
 • LMU: kí hiệu cho đất làm muối
 • CLN: kí hiệu cho đất trồng cây lâu năm
 • LUC: kí hiệu cho đất chuyên trồng lúa nước
 • RDD: kí hiệu cho đất rừng đặc dụng
 • RSX: kí hiệu cho đất rừng sản xuất
 • RPH: kí hiệu cho đất rừng phòng hộ
 • CQP: kí hiệu cho đất quốc phòng
 • CAN: kí hiệu cho đất an ninh

Ký hiệu các loại đất công trình, hạ tầng kỹ thuật

 • DDT: kí hiệu cho đất có di tích lịch sử – văn hóa
 • DNL: kí hiệu cho đất công trình năng lượng
 • DDL: kí hiệu cho đất có danh lam thắng cảnh
 • DKV: kí hiệu cho đất khu vui chơi, giải trí công cộng
 • DRA: kí hiệu cho đất bãi thải, xử lý chất thải
 • DBV: kí hiệu cho đất công trình bưu chính, viễn thông
 • DSH: kí hiệu cho đất sinh hoạt cộng đồng
 • DCK: kí hiệu cho đất công trình công cộng khác
 • DCH: kí hiệu cho đất chợ
 • TIN: kí hiệu cho đất cơ sở tín ngưỡng
 • TON: kí hiệu cho đất cơ sở tôn giáo
 • NTD: kí hiệu cho đất làm nghĩa địa, nghĩa trang,nhà hỏa táng, nhà tang lễ.

Cách tra cứu bản đồ quy hoạch Khánh Hòa chuẩn xác

Nếu có nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch đất Khánh Hòa, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Cách 1: Tra cứu quy hoạch theo app quy hoạch của tỉnh cần xem, (cụ thể ở đây là app quy hoạch Khánh Hòa)

Cách 2:

 • Bước 1: Chụp ảnh Sổ đỏ (rõ ràng và chi tiết các thông tin trên Sổ đỏ như số tờ, số thửa, hình vẽ, địa chỉ mới nhất của khu đất cần kiểm tra thông tin quy hoạch).
 • Bước 2: Gửi thông tin đến phòng địa chính khu vực để nhờ hỗ trợ giải đáp.
 • Bước 3: Cơ quan phụ trách bên địa chính sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý, khi có thông tin sẽ liên hệ lại ngay để đối chiếu xác thực về vị trí thửa đất, thông tin quy hoạch cần xem.
 • Bước 4: Đơn vị tư vấn sẽ trả kết quả kiểm tra quy hoạch trực tiếp qua ứng dụng Zalo có đầy đủ thông tin cho khách hàng, tư vấn giải đáp mọi thắc mắc nếu khách hàng có nhu cầu.

Tải bản đồ quy hoạch Khánh Hòa mới nhất 2030

Nếu bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Khánh Hòa mới nhất, hãy download theo đường link bên dưới và tải về nhé.

Tải bản đồ quy hoạch Khánh Hòa mới nhất 2030
Tải bản đồ quy hoạch Khánh Hòa mới nhất 2030

download qh khanh hoa 2030 kmz

> Liên hệ: Hotline 0961 69 38 39 để được hướng dẫn cách mở File KMZ trên điện thoại để định vị trực tiếp.

FAQ – Một số câu hỏi liên quan đến bản đồ quy hoạch Khánh Hòa

Bản đồ quy hoạch Khánh Hòa thể hiện những thông tin gì?

Tùy vào từng loại bản đồ mà sẽ có những thông tin chi tiết về quy hoạch, trong bản đồ quy hoạch tại Khánh Hòa, người xem có thể tìm thấy những thông tin sau đây:

 • Các địa danh.
 • Địa giới hành chính tại Khánh Hòa.
 • Các khu dân cư.
 • Mật độ dân cư.
 • Đất đai.
 • Quy hoạch giao thông.

Bản đồ quy hoạch Khánh Hòa do cơ quan nào phê quyệt ?

Theo quy định cơ quan có đủ quyền phê duyệt quy hoạch tại Khánh Hòa bao gồm Bộ Xây dựng, UBND cấp Tỉnh, UBND cấp Huyện.

Tìm kiếm thông tin quy hoạch Khánh Hòa ở đâu?

Hiện nay người dân có thể dễ dàng tham khảo thông tin về bản đồ quy hoạch tại Khánh Hòa thông qua Internet, App quy hoạch theo tỉnh thành cần xem cụ thể. Khi tiến hành xem bản đồ quy hoạch sẽ có nhiều chế độ hiển thị khác nhau như loại nền bản đồ, loại bản đồ,…

Bản đồ quy hoạch tại Khánh Hòa có gì mới?

Những thông tin mới nhất về quy hoạch tại Khánh Hòa đều được đội ngũ Groupmoigioi.com chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác tại đây. Hãy thường xuyên truy cập để theo dõi những thông tin mới nhất về quy hoạch đất tại Khánh Hòa nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung nhé.

Với những thông tin về quy hoạch trong bài viết trên, Groupmoigioi hy vọng đã đem đến cho các bạn một số kiến thức về khái niệm bản đồ quy hoạch và những loại bản đồ quy hoạch Khánh Hòa phổ biến hiện nay. Trân trọng cảm ơn!

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0961 69 3839 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

  5/5 - (3 bình chọn)