Tag Archives: sổ đỏ

Nhiều sửa đổi bổ sung trong việc cấp sổ đỏ tại Hà Nội

SỬA ĐỔI BỔ SUNG VIỆC CẤP SỔ ĐỎ TẠI HÀ NỘI Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và một số tài sản khác gắn liền với đất… Việc sửa đổi, bổ sung được nêu

Call Now Button