Tag Archives: Đơn vị quản lý vận hành AHS

Đơn vị quản lý vận hành AHS – Absolute Hotel Service

Đơn vị quản lý vận hành AHS

Đơn vị quản lý vận hành AHS với tên gọi đầy đủ Absolute Hotel Service là một trong những Tập đoàn quản lý vận hành thương hiệu khách sạn phát triển nhanh nhất ở châu Á với danh mục các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ dịch vụ trên phạm vi

Call Now Button