Tag Archives: Các văn bản Luật sẽ tác động đến thị trường BĐS năm 2021

Các văn bản Luật sẽ tác động đến thị trường BĐS năm 2021

Các văn bản Luật sẽ tác động đến thị trường BĐS năm 2021

Một số Nghị định, Nghị quyết của Chính Phủ được ban hành năm 2020 dự báo sẽ có tác động đến thị trường BĐS năm Tân Sửu. Nghị định 41/2020/NĐ-CP: Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 “Quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu

Call Now Button