Điều khoản và Điều kiện của groupmoigioi.com

Dưới đây là các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của groupmoigioi.com. Vui lòng đọc kỹ những điều này. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào của các điều khoản sử dụng sau đây của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau – groupmoigioivn@gmail.com

Bằng cách truy cập nội dung của groupmoigioi.com (sau đây gọi là trang web), bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này và cũng chấp nhận Chính sách bảo mật của chúng tôi . Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web và rời khỏi ngay lập tức.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và bạn sẽ tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách có thể làm giảm hiệu suất, làm hỏng hoặc thao túng nội dung hoặc thông tin có sẵn trên trang web hoặc giảm chức năng tổng thể của trang web.

Bạn đồng ý không xâm phạm bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà bạn có thể tin rằng tồn tại trên trang web hoặc máy chủ được lưu trữ trên đó.

Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm, chi phí bao gồm phí pháp lý phát sinh từ việc vi phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web.

Việc sao chép, phân phối theo bất kỳ phương thức nào dù trực tuyến hay ngoại tuyến đều bị nghiêm cấm. Công việc trên trang web và hình ảnh, biểu trưng, ​​văn bản và các thông tin khác là tài sản của groupmoigioi.com (trừ khi có quy định khác).

Tuyên bố từ chối

Mặc dù chúng tôi cố gắng hoàn toàn chính xác trong thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi và cố gắng cập nhật thông tin càng tốt, trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên trang web có thể hơi lỗi thời.

groupmoigioi.com bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc chỉnh sửa nào đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng được đề cập ở trên.

Sửa đổi lần cuối: 03-10-2018